Vanaf 1 januari 2012 geldt de vrije tarieven in de mondzorg. De overheid heeft afgelopen zomer besloten om gedurende 3 jaar te experimenteren met de vrije tarieven. Alle tandartsen moeten verplicht meedoen, ook onze praktijk.

De nieuwe tarieven lijst wordt per 1 januari kenbaar gemaakt op onze website en door middel van folders in de wachtruimte. De minister wil dat wij ook anders gaan declareren, was u voorheen gewend om voor b.v. het maken van een kroon verschillende codes op de declaratie te zien, vanaf 1 januari ziet u maar een code, de kroon. Alle benodigde verrichtingen vallen onder deze code en worden dus niet meer gesplitst. De omschrijving op de nota’s zal ook meer duidelijk zijn voor u als patient. Deze veranderingen zijn ook voor ons zeer ingrijpend en wij rekenen wederom op uw steun in het komende jaar.

TIP: mocht u nog ruimte hebben in uw verzekeringspakket en het een en andere willen laten doen in 2011, graag ruim van tevoren met ons afspreken zodat wij genoeg tijd hebben om u te helpen.